Nota

Guriko

* 私は戦士長です。

Imagen de Yuki
9 años 1 mes
Localización: 
私は月に住んでいます。 / Watashi ha Tsuki ni Sundeimasu.
Intereses: 
Dibujar.
Escribir.
Redes: 
http://tsuki.club.katnya.com/
http://tsuki.club.katnya.com/~yuki/
http://KatNya.com/